تبریک حسن روحانی به رئیس جمهور جدید و منتخب مردم

تبریک حسن روحانی به رئیس جمهور جدید و منتخب مردم در 29 خرداد 1400 روحانی در جلسه ستاد مبارزه به

بیشتر بخوانید