اخبار ایران

اخبار ایران

اخبار داخلی , اخبار استان ها , خبر جدید , حوادث داخلی , حوادث ایران , جدیدترین اخبار ایران , جدیدترین اخبار تهران , اخبار اقتصادی , اخبار ورزشی , اخبار تیم ملی , اخبار سیاسی , اخبار علمی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماعی , مسائل روز , خبر جدید داخلی

آخرین اخبار از وضعیت اینترنت ایران از زبان وزیر ارتباطات آذری جهرمی

آخرین اخبار از وضعیت اینترنت ایران از زبان وزیر ارتباطات آذری جهرمی
وزیر ارتباطات جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی در یک گفتگوی رادیویی در مورد قطعی اینترنت بین المللی در کشور تصریح کردند :