اخبار

اخبار

اخبار داخلی , اخبار ایران , اخبار خارجی , اخبار جدید , اخبار اقتصادی , اخباری سیاسی , اخبار ورزشی , اخبار اجتماعی , اخبار بین الملل , اخبار فرهنگی , اخبار علمی , خبر های جدید , خبر روز , خبر های بروز , روزنامه , جدیدترین اخبار ایران , جدیدترین اخبار جهان

آخرین اخبار از وضعیت اینترنت ایران از زبان وزیر ارتباطات آذری جهرمی

آخرین اخبار از وضعیت اینترنت ایران از زبان وزیر ارتباطات آذری جهرمی
وزیر ارتباطات جناب آقای محمد جواد آذری جهرمی در یک گفتگوی رادیویی در مورد قطعی اینترنت بین المللی در کشور تصریح کردند :